Texel Villa A 002

ONTWERP VILLA TEXEL GEREED

Het ontwerp voor de villa op Texel is gereed. Door met de aanvraagstukken  voor de bouwvergunning die tezamen met Architectenburo Uriot & Veeger worden uitgewerkt.