PASSIEFHUIS VILLA DORDRECHT

In het ontwerp voor deze villa te Dordrecht is een hoogwaardige eigentijdse architectuur gecombineerd met het ‘Passiefhuis’ concept. De isolatie en luchtdichting van beglazing, kozijnen, gevels en dak is volledig op passief niveau. Daarbij wordt de woning volledig energiezuinig verwarmd en gekoeld via betonkernactivering (BKA) met een geothermische warmtepomp installatie. De warmtepomp verzorgt ook het sanitair warm water. Ventilatielucht voor de balansventilatie wordt via een bodemwarmtewisselaar voorverwarmd of gekoeld. 

 

PASSIEFHUIS

Een aantal maanden per jaar hoeft een passiefhuis niet actief met een verwarmingssysteem te worden verwarmd. De totale benodigde warmte wordt in die maanden verkregen uit passieve warmtebronnen. De belangrijkste passieve warmtebronnen zijn de zon, bewoners en apparaten. Om de warmtewinst door de zon te optimaliseren worden – op het noordelijke halfrond – de meeste ramen aan de west-, zuid- en oostgevel gepositioneerd, terwijl ramen in de noordgevel zo veel mogelijk worden vermeden. De warmte van de passieve warmtebronnen worden door de goede thermische isolatie en goede kierdichtheid binnengehouden.

Om warmte te behouden is een passiefhuis goed geïsoleerd. De gevels en het dak hebben een zeer hoge Rc-waarde. Ook wordt er drievoudig glas toegepast. Een voordeel van drievoudig glas is dat er geen koudeval optreedt. Door de goede isolatieschil en goede luchtdichtheid is het vrijwel onmogelijk om via natuurlijke ventilatie een gezond en behaaglijk gebouw te krijgen. Daarom wordt bij passiefhuizen gebruikgemaakt van balansventilatie. Om veel energie te besparen worden ventilatiesystemen in passiefhuizen geleverd met een WarmteTerugWinningsunit(WTW). Ramen kunnen gewoon open voor extra ventilatie.

Een nulwoning is een woning die evenveel energie produceert als dat hij verbruikt. De energieopwekking kan gebeuren via zonnecellen, windturbines en warmtepompen. Het passiefhuis-concept zegt alleen iets over het energieverbruik van het gebouw en niets over energieopwekking. Het gebruik van zonnecellen en windmolens heeft dus geen invloed op het primaire energieverbruik. Een passiefhuis kan wel gemakkelijker aan de eisen van een nulwoning voldoen. Door het lagere energieverbruik voor verwarming en koeling hoeft er minder energie opgewekt te worden om een nulwoning te krijgen. Dus een passiefhuis is niet altijd een nulwoning en een nulwoning hoeft geen passiefhuis te zijn.

Een passief gebouw:

- is thermisch comfortabel door zeer goede isolatie en kierdichting en het ontbreken van thermische bruggen (koudebruggen)

- heeft door de lage infiltratie van buitenlucht en gebalanceerde ventilatie met koolstof (en soms fijnstof) filters een zeer goede kwaliteit binnenlucht

- heeft een verwaarloosbaar lage warmtebehoefte met als gevolg een extreem laag energiegebruik

 

DE PRINCIPES VAN PASSIEVE GEBOUWEN

Een passief gebouw is extra goed geïsoleerd, kierdicht uitgevoerd en voorzien van drievoudig glas. 

Een passief gebouw kan met vrijwel alle materialen en constructiemethoden worden gerealiseerd, waarbij naar mate er meer massa van materialen binnen de isolatie gebracht wordt, deze warmte opslaan en hiermee de temperatuur in het gebouw stabiliseert.

De passieve bouwmethode zegt niets over het materiaalgebruik maar gaat over het netto energieverbruik per vierkante meter en het maximale primaire energieverbruik per jaar. De schil van het gebouw kan derhalve met synthetische-, minerale- of biobased (isolatie-) materiaal worden gebouwd en geisoleerd. Er kan voor een ademende (zogenaamde damp diffusie open) of niet ademende gebouwschil worden gekozen.

Passieve gebouwen zijn voorzien van zeer goede ventilatiesystemen met warmteterugwinning. Door een bijzondere ventilatie-installatie wordt steeds even veel verse lucht ingebracht als vuile lucht wordt afgezogen. Daardoor kan de warmte van de verwarmde binnenlucht in het stookseizoen worden overgedragen aan de binnengebrachte frisse buitenlucht. 

Een passief gebouw wordt op het zuiden georiënteerd. Afwijken van 20 tot 30 graden van het zuivere zuiden zijn nog toegestaan. De zuid oriëntatie maakt benutting van passieve zonnewarmte in het stookseizoen mogelijk. Maar in de zomer is die zuid oriëntatie nog belangrijker om oververhitting te voorkomen. De zonnebaan heeft hiervoor een interessant ingebouwd regelmechanisme. In het zuiden staat de zon in de winter veel lager aan de hemel dan in de zomer. Daardoor kan de winterzon gemakkelijk binnen komen en kan ongewenste zomerzon gemakkelijk worden buiten gehouden.

Een passief gebouw heeft grote ramen aan de zuidkant en vaak kleinere ramen aan de noordzijde en is compact gebouwd om de hoeveelheid geveloppervlak zo beperkt mogelijk te houden.

Een passief gebouw heeft ook interne zonering. Dat wil zeggen dat ruimten waar warmte gewenst is aan de zuidkant liggen. Dat zijn: woonkamers, kinderkamers en dergelijke dus aan de zuidkant. Ruimten die warmte produceren of geen warmte nodig, zoals keukens, trappenhuizen, bergplaatsen en garages liggen aan de noordkant. 

 

FACTS & FIGURES

Aannemer: Van Baaren

Casco: Isorast

Kozijnen: Mindow

Hout: Frake met Sansin woodsealer

Metselwerk: Petersen Kolumba

Terras: Livium Louvre lamellensysteem