2010 WONINGEN BUNNIK

Ontwerp voor de herontwikkeling van 3 bestaande percelen te Bunnik. Kernwoorden voor het ontwerp zijn een hoogwaardige kwaliteit en uitstraling, maar kostenbewust. Het bouwen voor de sociale sector legt de budgetten snel onder druk, derhalve is gekozen voor een hoge mate van seriematigheid. De modulaire opbouw van het gebouw maakt het mogelijk een groot aantal gelijkvormige elementen te gebruiken die gezamenlijk toch een gevarieerd beeld opleveren. De dakvorm is overal hetzelfde en kan voor een groot deel geprefabriceerd worden. Alle toegangen en puien van de appartementen zijn hetzelfde zodat hier voordeel mee gehaald kan worden. De appartementen zijn allemaal gebaseerd op een moduul van 6 meter breed en 10 meter diep. Het inbouwpakket kan daarmee bij alle appartementen hetzelfde zijn. De appartementen zijn deels voorzien van franse balkons en deels van reguliere balkons.

FACTS & FIGURES

OPDRACHTGEVER: Van Rijn Beheer BV