DUURZAAMHEID

Onze woningen voldoen aan de strenge eisen die gesteld worden aan de moderne woningbouw. Naast de getalsmatige benadering van deze regelgeving vinden we dat duurzaamheidsingrepen afgestemd moeten worden op de specifieke gebruikswensen van de opdrachtgever.

 

De combinatie tussen technische aspecten, doordacht ontworpen gebouwelementen in relatie tot licht en warmte, duurzame materialen en de tijdloosheid van onze ontwerpen zorgen voor een optimale duurzaamheid in brede zin.

 
TECHNISCHE ASPECTEN VAN DUURZAAMHEID

De prestatie van een project wordt getoetst door middel van een energie-prestatie berekening. Hiermee wordt aangetoond dat het project voldoet aan de eisen op basis van de zogenoemde BENG normering. In deze berekening worden aspecten zoals isolatiewaarden, energiegebruik en -opbrengst door verwarmings- en koelingsinstallatie, ventilatiesysteem en energieopwekking meegenomen. Tezamen met onze adviseur ten aanzien van duurzaamheid beoordelen we de verschillende aspecten en stemmen deze af op het specifieke gebruik van de opdrachtgever. De keuzes vormen de basis voor de ontwerpuitwerking.

 

GEBOUWELEMENTEN TEN DIENSTE VAN DUURZAAMHEID

Onze ontwerpen kenmerken zich door grote glaspartijen - voor optimale transparantie en zichtlijnen tussen binnen en buiten - en ruime overstekken welke beschutting en geborgenheid bieden. Deze combinatie zorgt ervoor dat in de winter de warmteopbrengst van de laagstaande zon gebruikt kan worden voor de verwarming van het huis en in de zomer de ruime overstekken zorgen voor de nodige schaduw en verkoeling. Blank zonwerende beglazing versterkt dit principe. Zo wordt voor de energie die noodzakelijk is voor verwarming en koeling optimaal gebruik gemaakt van de natuurlijke omstandigheden.

 

Het dak is een sterk architectonisch middel in onze ontwerpen. Naast de esthetische waarde heeft het ook een belangrijke functie ten aanzien van duurzaamheid. Het grootste deel van energieverlies gaat immers via het dak. Het dak speelt in energieopbrengst ook een rol. Schuine daken worden zo gepositioneerd dat ze zonlicht kunnen ontvangen op doorgaans verdekt geplaatste PV panelen. Platte daken bieden naast ruimte voor PV panelen ook de mogelijkheid tot het maken van een groen dak. Dit dak biedt een verbeterde warmteaccumulatie ter bevordering van het binnenklimaat maar zorgt ook voor een waterbuffer voor regenwater en een natuurlijke uitstraling waarbij het gebouw opgaat in zijn omgeving.

 

Ontwerp van een villa met een groen dak op de eerste bouwlaag en PV cellen op de 2e bouwlaag (uit het zicht).

 

DUURZAME MATERIALEN EN BOUWMETHODES

De omgeving waarin onze woningen staan zijn vaak natuurrijk en het buitenleven speelt een steeds sterkere rol in de woonbeleving. De overgang van binnen naar buiten willen we zo minimaal mogelijk maken. Zo gaat de woning prachtig op in zijn omgeving. Om dit te versterken worden natuurlijke materialen gebruikt die bij dit beginsel passen. Natuurlijke robuuste materialen worden afgewisseld met 'strakke' elementen zoals puien, glas en metaal. De ruwe materialen kunnen tegen een stootje en vervuiling is minder zichtbaar. Tezamen met de eenvoudig schoon te maken strakke materialen ontstaat een spannend samenspel met een minimale belasting voor de natuur.

 

De keuze voor de bouwmethode bepaalt voor een groot deel het binnenklimaat. Bij 'traditionele' bouw worden voor de constructie voornamelijk steenachtige materialen gebruikt. Door de massa van deze materialen worden warmte en koude lang vastgehouden, de woning krijgt daarmee een soort van vertraging als het gaat om temperatuurverloop wat gecombineerd met goede isolatie, verwarming en koeling een vrij stabiel binnenklimaat geeft.

 

Ontwerp van een villa volgens de traditionele bouwmethode.

 

We hebben naast deze conventionele bouwmethode ook veel ervaring met massief houtbouw (CLT bouw). Deze methode is gebaseerd op geprefabriceerde massief houten wand- en vloerdelen die in een relatief korte tijd op locatie kunnen worden samengesteld tot een bouwkundig casco. Naast de snelheid hebben de elementen het voordeel dat ze warm aanvoelen en warmte, koude en luchtvochtigheid op een andere - doorgaans als comfortabel ervaren - manier reguleren dan steenachtige materialen. Dit bevordert het binnenklimaat en daarmee het comfort in de woning.

 

Ontwerp van een villa volgens de CLT bouwmethode.

 

 

TIJDLOOSHEID ALS DUURZAAMHEIDSBEGINSEL

Minstens zo belangrijk als de voorgaande aspecten zijn we van mening dat onze gebouwen de tand des tijds moeten kunnen doorstaan. Onze ontwerpen zijn eigentijds zonder modieus te zijn, modern zonder te vervelen. ‘Modern Classics’.