ONZE INTEGRALE WERKWIJZE

VAN ORIENTATIE NAAR ONTWERP EN UITVOERING

Ons werk beperkt zich niet alleen tot het ontwerp. We begeleiden en ontzorgen van aankoop tot en met uitvoering, waarbij we alle noodzakelijke disciplines bijeen brengen tot een samenhangend geheel. Gemeentelijke, provinciale en landelijke regelgeving wordt beoordeeld op mogelijkheden en onmogelijkheden. De wensen van de opdrachtgever worden tezamen met deze mogelijkheden vertaald naar een op maat gemaakte villa, woning, landhuis, appartement of monument. Hierbij wordt intensief samengewerkt met andere ontwerpteamleden zoals constructeur en installatie-adviseur.


INTERIEURONTWERP EN TUINONTWERP

Onze werkzaamheden beperken zich vaak niet tot alleen het casco van de woning. Door het interieurontwerp en het tuinontwerp mee te nemen ontstaat een harmonieus geheel en wordt interieur, exterieur en buitenruimte optimaal op elkaar afgestemd. Ten aanzien van het interieur zijn de de vaste interieuronderdelen integraal onderdeel van het ontwerp zoals o.a. keuken, lichtplan, haarden en sanitaire ruimten. Voor losse interieuronderdelen zoals meubels en stoffering werken we vaak samen met een stylist om de sfeer van de woning te bepalen.
De tuin is het verlengstuk van de woning, buitenruimtes zoals open, halfopen en overdekte terrassen staan in directe verbinding met de woning. Overkappingen, terrassen zijn zo geplaatst dat ze gedurende de dag optimaal gebruikt kunnen worden. Een groot deel van de dag wordt bij mooi weer vaak buiten doorgebracht. Wij zorgen voor een tuinontwerp dat aansluit bij de woning, in het teken staat van het buitengebruik, het hele jaar door aantrekkelijk is en in de avond mooi wordt uitgelicht. Jaarrond en dagrond genieten van de tuin. Wij ontwerpen de hoofdstructuur van de tuin en werken de bouwkundige en technische onderdelen uit zodat een hovenier een passend beplantingsplan kan maken en de tuin kan uitvoeren.


Onze werkwijze kent 4 hoofdonderdelen die per opdrachtgever fijnafstemming kunnen ondergaan,  afhankelijk van de specifieke wensen:

1. VERKENNING & AANKOOPBEGELEIDING

Het begint allemaal bij het vinden van de juiste woning of kavel passend bij de wensen van onze opdrachtgevers en toekomstige bewoners. Of u heeft al een woning die u wilt renoveren. We maken samen met u een Programma van Eisen zodat er gericht gezocht kan worden naar de beste oplossing. De mooiste kansen liggen vaak in het vastgoed waar je even 'doorheen' moet kijken. Met een quickscan wordt gekeken of het huidige pand of aan te kopen pand dan wel kavel het gewenste programma kan huisvesten en wat de aanvullende mogelijkheden zijn. De noodzaak om een pand volledig te moeten aanpakken is direct een kans om het perfect passend te maken. Een waardevol stuk vastgoed voor de familie of een rendabele lange termijn investering. Er wordt gekeken naar de strategie voor en na de aankoop of renovatie.


voorbeeld omgevingsplan

Voorbeeld van een omgevingsplan waarin de vigerende regelgeving per locatie is opgenomen. We inventariseren o.a. het omgevingsplan, het beeldkwaliteitsplan en regelgeving ten aanzien van natuurwetgeving.


2. ONTWERP

Na de aankoop wordt de uiteindelijke kwaliteit en waarde van uw woning in hoge mate bepaald door de architectuur, lokatie en courantheid. Er wordt gezocht naar mogelijkheden die niet direct voor de hand liggen, naar oplossingen die respect afdwingen, naar het WOW-effect.
De eerste stap op weg naar uw droomwoning begint bij een schetsontwerp. Wij maken op basis van de mogelijkheden van de locatie en regelgeving, uw ideeƫn en wensen een schetsontwerp dat dit WOW effect weerspiegelt. We maken eerst een concept schetsontwerp wat we met u bespreken om vervolgens tot een schetsontwerp te komen wat voldoet aan de verwachtingen.
In nauw overleg met de gemeente en adviserende partners wordt dit Schetsontwerp uitgewerkt tot en met de aanvraag Omgevingsvergunning. We maken hierbij veel gebruik van Virtual Reality en computermodellen om het ontwerp inzichtelijk te maken en keuzes te vergemakkelijken. We coƶrdineren en integreren alle noodzakelijke adviserende partijen en disciplines in dit proces. De verdere uitwerking na het schetsontwerp gebeurt stapsgewijs door middel van een Voorontwerp fase en een Definitief Ontwerp fase. Zo werken we per fase naar een steeds gedetailleerder plan en wordt bij aanvraag de verschijningsvorm vastgelegd voor verdere technische uitwerking.

voorbeeld visualisatie villa ontwerp

Voorbeeld van een visualisatie van het ontwerp van een moderne rietgedekte villa. Op deze manier kunnen we goed laten zien hoe de woning eruit komt te zien en kunnen we varianten maken om de uiteindelijke materialen te bepalen. Met Virtual Reality (VR) kunnen we het gebouw rondom bekijken om een goed totaalbeeld te krijgen.

voorbeeld visualisatie interieur villa
Voorbeeld van een afbeelding uit het VR model van het interieur van de bovenstaande moderne villa. Als opdrachtgever kun je op deze manier virtueel door de villa lopen en alle ruimten ervaren.

 

3. TECHNISCHE ONTWERPUITWERKING

Als voorbereiding voor de bouw wordt het definitief ontwerp technisch uitgewerkt zodat dit kan dienen als contractstuk voor de aannemer. Hierbij geven we de opdrachtgever heldere keuzemogelijkheden ten aanzien van de te kiezen materialen en producten. Zo worden alle afwerkingen in overleg bepaald en bemonsterd zodat een harmonieus totaalbeeld ontstaat. We werken het plan tot in detail uit zodat de kans op kostenoverschrijdingen wordt gereduceerd. Door de aannemer in een vroeg stadium te selecteren en een bouwteam te vormen kunnen de bouwkosten in relatie tot het budget beter gestuurd worden en wordt het risico op kostenoverschrijdingen beperkt.

Voorbeeld BIM model
Voorbeeld van de technische uitwerking van een moderne villa in een BIM model. Dit staat voor Building Information Model. Vanuit dit model worden alle technische tekeningen gegenereerd en het model wordt gebruikt om gegevens uit te wisselen met ontwerp- en bouwteamleden.


4. UITVOERING

Tijdens de uitvoering zien we toe op een juiste uitvoering van de vastgestelde en overeengekomen ontwerpprincipes en adviseren bij gewenste wijzigingen. Door goede communicatie en afspraken maken we een prettig en productief bouwproces mogelijk waarbij door alle partijen met enthousiasme gewerkt kan worden aan een optimaal eindresultaat. Onze werkzaamheden tijdens de uitvoering wisselen per opdrachtgever. Van volledige ontzorging tot de benodigde esthetische bouwbegeleiding wanneer de opdrachtgever zelf affiniteit met de bouw heeft en erg betrokken is. We passen ons hierbij aan aan de wensen van de opdrachtgever.

Voorbeeld villa in uitvoering
Na alle voorbereidingen is het eindelijk tijd voor de uitvoering. Stap voor stap wordt de uiteindelijke woning zichtbaar


INTERESSE IN EEN VRIJBLIJVENDE KENNISMAKING?