2012 HOLLANDSE BRUG ALMERE

In opdracht van Rijkswaterstaat is een prijsvraagontwerp gemaakt voor de uitbreiding van de Hollandse Brug tussen Almere en Amsterdam. De nieuwe brug vormt de verbindende schakel tussen oud en nieuw land. De waterpassage vormt daarbij een duidelijk waarneembare overgang tussen de gebieden. Het aanwezige hoogteverschil tussen oud en nieuw land wordt benadrukt door de sprong over het water zo krachtig mogelijk te maken. Door de nieuwe brug een maximale helling te geven biedt de brug ter plaatse van de waterpassage een indrukwekkend uitzicht over de polder. Door de verhoogde ligging van de brug ontstaat ruimte tussen de bestaande en de nieuwe brug. Hierdoor is ook vanaf de bestaande brug een wijds uitzicht over het water mogelijk. De brug is uitgevoerd als pyloonbrug, met aan iedere oever 2 pylonen van ca. 95 m hoogte wat een vrije overspanning over het water mogelijk maakt. De keuze voor een vrije overspanning is tweeledig: enerzijds om uitzicht en transparantie te behouden voor de bestaande brug onder het dek van de nieuwe brug door, anderzijds vormt de brug een krachtig 'landmark' welke de overgang tussen het oude en nieuwe land beaccentueert. De achteroverleunende en naar binnen gebogen vorm van de pylonen benadrukken tegelijkertijd kracht en een robuuste elegantie.

DUURZAAMHEID / Staal wordt industrieel vervaardigd onder hoogwaardig geconditioneerde omstandigheden. Bouwafval is er niet of nauwelijks. Bijproducten zoals hoogovencement en -gas worden hergebruikt. Voortdurende innovaties in productietechnieken en -methoden zorgen voor blijvende afname van energiegebruik en emissies. Met de toenemende inzet van gebruikt staal (schroot) bij de productie van nieuw staal ontstaat steeds minder behoefte aan de primaire grondstoffen ijzererts en kolen. Op dit moment wordt bijvoorbeeld al meer dan 80% van al het balkstaal gemaakt uit schroot. Van schroot is opnieuw staal te maken in alle gangbare staalkwaliteiten. Van 'downcyling' is geen sprake: het nieuwe staal behoudt zijn eigenschappen en blijft geschikt voor hoogwaardige toepassingen. Ook bij verzinkt staal wordt het zink eerst gescheiden van het staal en daarna gebruikt bij het maken van nieuw zink. Bouwen met staal is materiaalarm bouwen. Voor elk constructiedeel wordt niet meer materiaal gebruikt dan nodig is voor de functie van dat constructiedeel. Door het gebruik van sterkere staalsoorten is de hoeveelheid materiaal per constructiedeel verder te beperken. Lange economische levensduur: een stalen bouwdeel gaat lang mee. Voor het conserveren van staal zijn diverse, milieusparende systemen beschikbaar, van enkele verfsystemen tot duplexsystemen (zink met verflaag) en aluminiseren. De bescherming wordt aangebracht in de fabriek onder beheersbare omstandigheden. 100% recyclebaar: een stalen brug gaat lang mee. Maar als de gebruiksperiode voorbij is, gaat de constructie net zo gemakkelijk weer uit als in elkaar. Na demontage zijn de oorspronkelijke onderdelen na enige bewerking weer geschikt voor hergebruik als bouwdeel bij een nieuw bouwproject. Op dit moment wordt 50% van al het balkstaal als bouwdeel hergebruikt. Het resterende aandeel wordt gebruikt als schroot bij de productie van nieuw staal.

FACTS & FIGURES

OPDRACHTGEVER: Rijkswaterstaat
INGENIEURSBUREAU: Witteveen+Bos