NUL OP DE METER WONINGEN ELZENHOF GEMERT

Nieuwbouw | Dorps | Nul op de meter | Sociale Woningen | Nederland

Realisatie van 15 'Nul op de meter'- woningen met een dorps karakter in een autovrije/-luwe hofstructuur met aparte parkeerbuffers, in opdracht van Goed Wonen Gemert. Het ontwerp is gebaseerd op een woonomgeving met een hofstructuur met aparte parkeerbuffers. Uitgangspunten voor het ontwerp zijn veiligheid, geborgenheid, eigen identiteit, rust, gezelligheid.

 

De combinatie van starters-, 1-2 persoonshuishoudens– en seniorenwoningen zorgen voor een mix van jong en oud. De woningen hebben zowel een eigen tuin als een gezamenlijke buitenhof. Het hofje is autoluw waardoor kinderen veilig kunnen spelen en het beeld wordt bepaald door beplanting en steen in plaats van auto’s. Het hof krijgt het karakter van een geborgen binnenplein, met veel groen, muurtjes, hagen, poortjes en doorkijken. Door de individuele kapvormen krijgen de woningen een versterkte eigen identiteit.

 

Het hof is ingericht volgens het ‘shared space’ principe: geen aparte rijbanen, parkeervakken e.d. maar een open inrichting die flexibel gebruikt kan worden. Met het project 'Goed voor elkaar' wordt, buiten het ontwikkelen en bouwen van woningen, deze wijk meerwaarde gegeven door in co-creatie met toekomstige bewoners te zorgen voor een fijne woonomgeving.

FACTS & FIGURES
 

OPLEVERING: 2014

OPDRACHTGEVER: Goed Wonen Gemert
ARCHITECT: DENOLDERVLEUGELS Architects & Associates

AANNEMER: Hendriks Coppelmans

Aantal Woningen: 15