Villa LM

Nieuwbouw | Modern | Villa | Nederland

Het ontwerp van de villa kent een hoofdopzet van natuurstenen schijven met daartussen riante glaspuien, in een concave vorm gericht op het veldlandschap. Daarop is een omgedraaide dakvorm  geplaatst die als een ‘kelk’ het licht vangt en in het binnenste van de woning brengt. Een combinatie van lagere, warme

en geborgen binnenste ruimtes met rondom hoge ruimtes met schuin oplopende dakvlakken die ruimtelijkheid en licht in de woning brengen met uitzicht op de omringende natuur.

 

De woning is geplaatst op de overgangslijn tussen bos en veld. De kenmerken van het bos - beschut, dicht, gesloten - en het veld - open, licht, transparant - zijn vertaald in het ontwerp van de woning zelf. De boszijde is meer gesloten van karakter en is ingebed in het landschap middels taluds tegen een natuurstenen keerwand, met een opening ter plaatse van de entree. Vanuit de boszijde is de woning onopvallend in het groen geplaatst, een ingetogen verschijningsvorm met natuurlijke materialen.

 

De veldzijde heeft een open karakter met veel licht en uitzicht. In het verlengde van de radialen, die als middelpunt het hart van het veld met de waterpartij (de verzamelplek van watervogels en dieren) hebben, zijn robuuste schijven geplaatst die de oplopende dakvorm ondersteunen. De dakvorm opent zich naar de lucht en biedt maximale lichttoetreding en uitzicht op de natuur.


De woning is gericht op het open veldlandschap, en wordt vanaf het veld gezien geplaatst op de meanderende scheidslijn met het achterliggende bos. Het bestaande bos grenzend aan het bouwvlak bestaat uit volwassen bomen, met omvangrijke kronen met hoogtes varierend tussen 15 en 25 meter. Door de markante, eenduidige dakvorm, 1 laags met een hoogte tussen 4,6-5m, vormt de woning qua schaal en omvang een subtiele balans met
het achterliggende bos.

 

De materialisatie van het basement van de woning bestaat uit aardse, robuuste materialen: natuursteen en beton. Het licht gebogen, zwevende dak is volledig opgebouwd uit hout, zowel de afwerking als de draagconstructie, en refereert qua materialisatie aan de bosachtige setting.


Licht, lucht, zichtlijnen en een sterke verbinding met de natuur zijn de elementaire thema’s in zowel het exterieur als interieur van deze bijzondere woning.

 

FACTS & FIGURES
 

Bruto vloerppervlak (BVO): 1.050m2

Inhoud: 4.500m3

 

Opdrachtgever: Particulier